Διαγνωστικές εξετάσεις

Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος (check up).

Πλήρης μελέτη γλαυκώματος (παχυμετρία κερατοειδούς, στερεοφωτογραφία οπτικού νεύρου, οπτικά πεδία, τονομετρική καμπύλη).

Πλήρης μελέτη παθήσεων βυθού- αμφιβληστροειδούς (βυθοσκόπηση).

Παχυμετρία κερατοειδούς.

Βιομετρία για τον υπολογισμό του ενδοφακού κατά τις επεμβάσεις καταρράκτη.

Ορθοπτική μελέτη - μελέτη στραβισμού.

Μελέτη ξηροφθαλμίας - παθήσεων δακρυϊκής συσκευής.

Εξοφθαλμομέτρηση.

Χειρουργικές επεμβάσεις

Εγχείρηση καταρράκτη με την πλέον σύγχρονη μέθοδο της φακοθρυψίας μικρής τομής, χωρίς την χρήση ραμμάτων και με τοπική αναισθησία με κολλύρια, με τοποθέτηση αναδιπλούμενων ενδοφακών τελευταίας γενιάς αλλά και ειδικών ενδοφακών για τη διόρθωση του αστιγματισμού (τορικών) και της πρεσβυωπίας (πολυεστιακών).

Επέμβαση γλαυκώματος με την κλασική μέθοδο αλλά και τοποθέτηση ειδικών βαλβίδων ρύθμισης της πίεσης.

Εγχειρήσεις βλέφαρων.

Εγχειρήσεις δακρυϊκής συσκευής.

Μικροεπεμβάσεις (πτερύγιο, χαλάζιο, ογκίδια βλέφαρων και επιπεφυκότα).

Ενδοϋαλοειδική χορήγηση φαρμάκων σε διάφορες παθήσεις του οπίσθιου ημιμορίου (ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς κτλ).

Laser Εφαρμογές

YAG-Laser περιφακιοτομή μετά από επέμβαση καταρράκτη.

YAG-Laser περιφερική ιριδοτομή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις γλαυκώματος.

Argon-Laser φωτοπηξία σε παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και στην εμφάνιση περιφερικών αλλοιώσεων ή ρωγμών.

S.L.T (Selective Laser Trabeculoplasty), που αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο ελάχιστα επεμβατικής θεραπείας του Γλαυκώματος.

Εξοπλισμός του ιατρείου

Τα δύο ιατρεία διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Δύο πλέον σύγχρονες πλήρεις οφθαλμολογικές εξεταστικές μονάδες.

Μονάδα YAG-Laser τελευταίας γενιάς.

Μονάδα S.L.T (Selective Laser Trabeculoplasty), που αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο ελάχιστα επεμβατικής θεραπείας του Γλαυκώματος.

Απεικονιστικό σύστημα φωτογράφησης - βιντεοσκόπησης πρόσθιου και οπίσθιου ημιμορίου.

Μηχάνημα στερεοφωτογραφίας της οπτικής θηλής και φωτογράφησης του αμφιβληστροειδούς.

Αυτοματοποιημένη περιμετρία με το πλέον σύγχρονο μηχάνημα οπτικών πεδίων του οίκου Humphrey Αμερικής.

Τρία τελευταίας γενιάς μηχανήματα για την εκτίμηση της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού (διαθλασίμετρα) των οίκων Nidek, και Canon.

Παχυμετρίες κερατοειδούς επαφής (Contact) του οίκου Alcon, αλλά και μη επαφής (Non-Contact) του οίκου Nidek.

Μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης με τονόμετρο επιπέδωσης (Goldman) αλλά και δύο σύγχρονα τονόμετρα αέρος του οίκου Nidek.

Νέας γενιάς οπτότυπα LCD με δυνατότητα μελέτης Contrast sensitivity και ελέγχου ωχράς κηλίδας με Amsler Grid, αλλά και με υπερεξειδικευμένα παιδικά προγράμματα.

Φακόμετρα για την μέτρηση κάθε τύπου γυαλιών (απλά - πολυεστιακά - φακούς επαφής) με δυνατότητα εκτίμησης της ποιότητας του φίλτρου (απορρόφηση UV) των γυαλιών ηλίου.

Εξοφθαλμόμετρο κατά Hertel