Καταρράκτης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό μας έντυπο.

Πατήστε εδώ για να δείτε μια παρουσίαση σχετικά με τον καταρράκτη.

Καταρράκτης είναι η θόλωση του φακού του ματιού.

Ο καταρρά­κτης μπορεί να μη χρειά­ζε­ται θε­ραπεία, εφόσον η όραση είναι ακόμη καλή και μία αλ­λαγή στη συ­νταγή γυαλιών τη βελτιώνει ικανοποιη­τικά. Δεν υπάρχουν φάρ­μακα, σταγόνες ή άλλα μέσα που να μπορούν να επιβραδύνουν ή να σταματή­σουν την εξέλιξή του. Όταν ο ασθε­νής δεν είναι σε θέση να δει ικανοποιητικά για τις ανάγκες του, τότε ενδείκνυται η χειρουργική αφαίρεση του κα­ταρρά­κτη. Όσο νωρίτερα χειρουργηθεί κανείς τόσο ασφαλέστερη είναι η επέμβαση (δεν περιμένουμε να «ωριμάσει»).

Γυαλιά ηλίου

Ο ήλιος, πηγή ζωής και έμπνευσης για τους πολλούς, στην πεζή οφθαλμολογική θεώρηση των πραγμάτων και στην εποχή της τρύπας του όζοντος αντιμετωπίζεται περισσότερο ως απειλή!

Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελείται από τρία είδη ακτίνων:

  • Τις υπέρυθρες ακτίνες ( IR με μήκος κύματος 700-2300 nm), που αν εστιασθούν στον αμφιβληστροειδή μπορεί να προκαλέσουν έγκαυμα στην ωχρά κηλίδα, όπως συμβαίνει κατά την παρατήρηση έκλειψης ηλίου,

  • Τις υπεριώδεις ακτίνες ( UV με μήκος κύματος 190-400 nm), που απορροφούνται κυρίως από τον κρυσταλοειδή φακό και ενοχοποιούνται για την πρόκληση πρώιμου καταρράκτη, και

  • Τις ακτίνες υψηλής ενέργειας στο ορατό φάσμα (HEV με μήκος κύματος 400-700 nm), που αντιστοιχούν στο μπλε ιώδες φως και θεωρούνται υπεύθυνες για την εμφάνιση εκφύλισης της ωχράς κηλίδας

Τι είναι το γλαύκωμα;

Γλαύκωμα είναι η πάθηση στην οποία η πίεση του ματιού είναι τόσο υψηλή, που προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο και άρα προβλήματα στην όραση.

Το γλαύκωμα είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες τύφλωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι περίπου 80.000 αμερικανοί είναι τυφλοί εξαιτίας του γλαυκώματος και σ’ αυτούς προστίθενται 5.500 κάθε χρόνο, ενώ σχεδόν 200.000 άτομα έχουν προβλήματα όρασης από το γλαύκωμα. Το λιγότερο 2 εκατομμύρια αμερικανών είναι γλαυκωματικοί και οι μισοί περίπου το αγνοούν. Περίπου 6 σε κάθε 1.000 άτομα με ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών πάσχουν από γλαύκωμα.

Κόκκινα - ερεθισμένα μάτια

Συνήθως, τα ερεθισμένα μάτια φαίνονται να «κοκκινίζουν», διότι τον ερεθισμό τους συνοδεύει ερυθρότητα, που οφείλεται σε διαστολή των αγγείων, που βρίσκονται στη μεμβράνη, που προστατεύει το μάτι και λέγεται επιπεφυκότας.

Αν αυτή η μεμβράνη, που καλύπτει το μπροστά μέρος του ματιού εκτός από τον κερατοειδή, φλεγμαίνει, τότε η κατάσταση καλείται επιπεφυκίτιδα.

Διαβήτης και μάτι

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μεταβολική ασθένεια, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία) και διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης, είτε ως αποτέλεσμα ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης, είτε λόγω ελάττωσης της ευαισθησίας των κυττάρων του σώματος στην ινσουλίνη.